Egenesgården

Grev Wedelsgate 1

Egenesgården er lokalisert i beste knutepunkt for kollektivtransport i Tønsberg. Eiendommen leies ut til både privat og offentlige virksomheter og huser et kontorhotell i deler av øvre etasje. Noen av disse er fortsatt ledige for utleie.

LES MER

10000

Bygningsareal

1325

Tomteareal

2020

Byggeår


Egenesgården

Egenesgården vil bestå av 8 etasjer i tillegg til parkeringsetasje for 18 biler og 130 sykler samt underetasje 2 med teknisk infrastruktur. Egenesgården blir et high-end BREEAM-sertifisert kontorbygg i beste kollektivknutepunkt i Tønsberg. Tekniske og materielle leveranser er nøye utplukket. Bygget tilknyttes redundant fiberlinje og har nødstrømsaggregat og UPS for å sikre at leietakere ikke risikerer nedetid ved strømstans eller ved brudd på fiberlinjer nært eller fjernt. Felles kantine er nøye prosjektert og vil ha kapasitet for 150 personer og vil ligge som fellesareal for byggets brukere sammen med et godt utvalg av felles møterom. Dette vil bidra til at eksklusive leieareal arealoptimaliseres.

Grev Wedelsgate 1, 3111 TønsbergSpørsmål?

Har du spørsmål angående eiendommen eller ønsker du å komme i kontakt med Bjarøy Eiendom?

Send oss en mail eller ring oss direkte.

Christoffer Jonstang

cj@bjaroy.no

918 86 000


Se flere av våre eiendommer

Naviger ved hjelp av pilene for å se flere av våre eiendommer og lokasjoner.