Vår portefølje

Våre eiendommer

Bjarøy Eiendom drifter og forvalter egeneide eiendommer som består av parkeringshus, appartementshotell, kontorer, retail og lager.