Vår portefølje

Våre eiendommer

Bjarøy Eiendom drifter og forvalter egeneide eiendommer som består av kontorer, retail, lager, leiligheter og parkeringshus.